Konzulát

Honorární konzul


Oldřich Merta

Honorárním konzulem Moldavské republiky na našem území je Oldřich Merta. Narodil se v roce 1961. Po studiích geodézie zúročil své znalosti a řadu praktických zkušeností při pozdějším založení dnes respektované společnosti Mertastav s.r.o. V současnosti tato úspěšná stavební společnost má kolem 100 zaměstnanců, především z řad místních obyvatel Tišnovska. Sám Oldřich Merta je místním patriotem. Právě v tomto regionu žije celý život, zajímá se o jeho tvář a aktivně se podílí na jeho všestranném rozvoji. Funkci honorárního konzula přijal především jako závazek. Svoji chuť, entuziasmus a bohaté zkušenosti chce věnovat co nejplodnějšímu rozvoji zatím stále opomíjené spolupráce mezi Jižní Moravou a Moldavskem.

Honorární konzul by měl být podle slov samotného Oldřicha Merty především tím, kdo bude oboustranně propojovat všechny, kteří mají chuť a zájem spolupracovat v co nejrozmanitějších oblastech a na všech úrovních. Honorární konzul by měl být iniciátorem a hybatelem ekonomického a kulturního dialogu mezi Moldavskem a Českem. Dialogu, který přináší užitek oběma zemím.


 
 

Činnost konzulátu


Hlavní role honorárního konzula spočívá v dobrovolné činnosti ve prospěch České republiky v zahraničí. Honorární konzul obvykle plní jen některé z řady konzulárních funkcí, jejichž výkonem může být pověřen. V zásadě jde o podporu hospodářských, obchodních, kulturních, školských, sportovních i jiných styků mezi ČR a Moldavskou republikou.

Honorární konzul pomáhá českým a moldavským občanům, poskytuje informace sloužící k základní orientaci, jako např. informace o zákonech, předpisech a místních zvyklostech a o možnostech pomoci, pokud se ocitnou v nouzi. Právní postavení a činnost honorárních konzulárních úřadů a úředníků České republiky vychází z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. 4. 1963, publikované ve vyhlášce č. 32/1969 Sb.

Přehled posledních novinek

Akuality

15.1.2015

Otevření konzulátu Moldavské republiky v Brně

Ve čtvrtek 20. listopadu honorární konzul Oldřich Merta oficiáně zahájil činnost konzulátu. Za účasti velvyslance Moldavské republiky Stefana Gordy, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a primátora […]

Prohlédněte si fotografie z našich akcí

Galerie